Mentornetwerk

De Universiteit Leiden geeft jonge alumni graag een goede start aan het begin van hun loopbaan. Om hen te helpen met de vragen die ze hebben en de keuzes waar ze voor komen te staan, zetten we graag de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Dit doen we door middel van een online mentornetwerk.

Waarom een mentornetwerk?

Zelf hebben jonge alumni vaak een netwerk dat grotendeels bestaat uit mensen die zich in dezelfde levensfase bevinden als zij. Via het mentornetwerk kunnen zij op een laagdrempelige manier advies vragen aan ervaren alumni die ooit voor dezelfde keuzes stonden. De gemeenschappelijke achtergrond aan de Universiteit Leiden maakt het leggen van contact gemakkelijker.

Als mentor kunt u een jonge alumnus een stap verder helpen door uw ervaring te delen. Bovendien biedt het netwerk de gelegenheid om uw coaching vaardigheden te ontwikkelen, uw netwerk uit te breiden en met jong talent van gedachten te wisselen. Als mentee biedt het mentornetwerk een ideale kans om te sparren over keuzes waar je voor staat en te leren van de ervaringen van anderen.


Hoe gaat het in zijn werk?

Het Leiden Alumni Mentornetwerk is een online platform dat het mogelijk maakt om eenvoudig te zoeken tussen mentoren en mentees.

Voor het mentornetwerk wordt gebruik gemaakt van het online platform Dwillo. In een paar eenvoudige stappen kunt u zich aanmelden als mentor of mentee.

  1. Ervaren en jonge alumni melden zich aan als mentor of mentee op www.dwillo.com/leidenalumni
  2. Nadat u uw account heeft geactiveerd, vult u uw profiel in. Dit kan eventueel eenvoudig a.d.h.v. een LinkedIn profiel. Er wordt gevraagd om relevante informatie zoals werkervaring en studie achtergrond evenals de onderwerpen en interessegebieden die van toepassing zijn. Ook kan er aangegeven worden welke manier van contact de voorkeur heeft (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of liever persoonlijk).
  3. Aan de hand van verschillende zoekfilters kunnen mentees zoeken naar een mentor met wie ze graag in contact komen. Ook mentoren kunnen binnen het platform zoeken naar een mentee.
  4. U kunt zelf een mentorverzoek versturen of er een ontvangen van een mentee. Wordt het verzoek door beide partijen geaccepteerd, dan worden contactgegevens zichtbaar en kan een eerste afspraak gemaakt worden.

 
Op de website www.dwillo.com/leidenalumni is meer informatie te vinden voor zowel mentees als mentoren.

Reviews

Mentees

"Aanvankelijk voelde ik een drempel om contact met een mentor te leggen en onomwonden te zeggen dat ik over carrièremogelijkheden en perspectieven wilde praten, maar mijn mentor-in-spe reageerde snel, enthousiast en positief op mijn verzoek. Tijdens een kop koffie in zijn praktijk aan huis spraken we over hoe zijn loopbaan verlopen is, welke keuzes en afwegingen hij heeft gemaakt en hoe onvoorspelbaar dingen kunnen gaan. Hij nam geen blad voor de mond en nam ook duidelijk stelling in over welke keuzes ik zou kunnen maken. Het was een prettig gesprek en het is enorm leerzaam om de frisse blik van een ander te horen over je eigen loopbaanideeën. Bij het einde van het gesprek kreeg ik nog een netwerktip om contact op te nemen met een bekende van mijn mentor. Later bleek dat hij voor zijn eigen supervisorenopleiding nog een supervisant zocht en uiteindelijk heeft deze kop koffie in Voorschoten mij dus een supervisietraject opgeleverd!"

 

 

"Het mentornetwerk heeft mij de kans gegeven om in contact te komen met mensen buiten mijn bestaande netwerk. Mijn mentor helpt mij bij het ontdekken van nieuwe kansen en het vormen van nieuwe inzichten. Het is erg prettig om doelgericht met iemand te kunnen sparren die ervaren is, en in dezelfde situatie heeft gezeten. Ik denk dat deze mentor mentee relatie nog erg veel vruchten gaat afwerpen in de toekomst en ik ben dan ook erg blij dat de Universiteit Leiden dit heeft opgestart!"

 

 

"Als je op een punt staat waarop je met je carrière nog alle kanten op kunt, is het prettig om alle vragen die daarbij horen aan een onafhankelijk iemand voor te leggen. Het alumni mentornetwerk is een laagdrempelig platform om die persoon te vinden. De overeenkomst dat je in Leiden hebt gestudeerd, is de perfecte ijsbreker. Ik zou andere alumni willen adviseren om van tevoren goed na te denken met welke vragen je zit, en vervolgens de tijd te nemen om daar een mentor op uit te zoeken. Het netwerk geeft precies aan voor welke onderwerpen een mentor speciaal belangstelling heeft.

 

Mijn mentor had bijvoorbeeld een vergelijkbare opleidingsachtergrond, maar was iets heel anders gaan doen. Dat wilde ik ook, maar ik zag niet waar ik moest beginnen. Mijn mentor kwam met verfrissende ideeën over hoe je jezelf kunt profileren, hoe je zelf iets op kunt zetten, en hoe je sterke punten in kan zetten om profiel op te bouwen – waarmee je uiteindelijk de achterdeur bij een bedrijf open krijgt. Dat opende ineens een heel nieuw scala aan mogelijkheden; daarnaast bleek ze graag bereid haar uitgebreide netwerk voor me in te zetten. Onze mentorrelatie is zowel motiverend, als leuk. Een aanrader!"

 

Mentoren

"Ik heb nu een aantal keren contact gehad met mijn mentee. Eerst per e-mail en daarna via Skype, want hij verblijft momenteel in the USA en komt midden juni terug. Hij zoekt steun bij het uitzetten/zoeken van een nieuwe loopbaan na het aflopen van zijn huidige contract (over twee jaar). Nadat we over en weer gegevens uitgewisseld hebben, heb ik hem wat huiswerk gegeven. Erg leuk om hem zo te kunnen helpen!"

 

 

"Een van de mentees was geïnteresseerd in Internationale veiligheid en via de organisatie waar ik werkte kon ik hem meer info geven en een korte rondleiding geven. Verder heb ik hem tips en ingangen gegeven om in deze wereld toe te kunnen treden.

Het hele concept van dit mentornetwerk vind ik dermate sympathiek dat ik besloten heb hieraan mee te werken. Hopelijk kunnen de jongeren met wat hulp van de wat ouderen een goede start in de juiste richting maken."

 

 

"Het was een ontzettend leuke ervaring om als mentor te worden gekoppeld aan een jonge alumna. Het moment dat ik zelf ben afgestudeerd staat me nog levendig voor de geest en is ook nog niet zo heel lang geleden. Het was dan ook een hele kleine moeite om vanuit mijn eigen ervaringen tips en tricks te geven en zo een bijdrage te kunnen leveren aan het begin van haar carrière."

 

 

"Op mijn uitnodiging kreeg ik via mail een leuke reactie en daarna hebben we met elkaar gebeld en afgesproken bij een café in de buurt. Bij thee en koffie hebben we kennis gemaakt en de mogelijkheden verkend. Daarna heb ik kort een plannetje op de mail gezet. Dat viel in goede aarde en met kleine aanpassingen zijn we nu aan de slag. We zien elkaar 1x per drie weken (meestal op een zonnig terras) en kijken dan naar de stappen die gezet zijn en die kunnen worden gezet om wat meer beweging en perspectief in haar loopbaan te krijgen. De nieuwe baan hopen we over vier maanden in de wacht te slepen, maar tussentijds evalueren we of dat wel een realistische ambitie is.

 

Ik heb tot voor een paar jaar veel gecoacht, maar niet veel op het gebied van loopbaan. Dus ik doe daar nu nieuwe ervaringen mee op. Ook hoor ik iets over de leef-en werkwereld van iemand met een heel andere studie en een heel andere leeftijd. Dat vind ik leuk en het geeft voldoening als blijkt dat we samen de goede kant uitgaan."

 

 

"Al snel na mijn inschrijven zocht iemand contact met een vraag over keuze van vervolgopleiding. Het was leuk om hem hierover advies te geven. Veel ‘jonge’ collega’s/alumni hebben nog geen overzicht en het is niet altijd makkelijk om even een senior te spreken. In mijn “carriere” heb ik altijd veel gehad aan tips van oudere collega’s, leuk om nu zelf zo’n collega te zijn.

 

Advies aan alle jonge alumni: aarzel niet om contact te zoeken. Zo help je de oudjes ook aan ingangen in jeugdige netwerken!"

 

Facultaire mentornetwerken

De faculteit Rechten startte in 2014 al met een mentornetwerk specifiek bedoeld voor (laatstejaars) studenten van de faculteit. Zij kunnen door middel van het netwerk in contact komen met rechten alumni die hen kunnen helpen met keuzes op het gebied van een master/specialisatie of orientatie op de arbeidsmarkt.

Daarnaast start de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen binnenkort met een Leiden Science mentornetwerk. Ook zij zullen zich hiermee specifiek richten op (laatstejaars) studenten van de faculteit. Andere faculteiten volgen wellicht later.

Het Leiden Alumni mentornetwerk verschilt van deze facultaire mentornetwerken, doordat het zich niet richt op studenten maar op jonge alumni (t/m 35 jaar) afkomstig van alle opleidingen en faculteiten. De focus ligt hier dan ook niet op kwesties met betrekking tot de (laatste fase van) opleiding, maar juist op zaken met betrekking tot loopbaan en persoonlijke/professionele ontwikkeling.

Alumni die zich al als mentor hebben aangemeld voor het Leiden Alumni mentornetwerk, kunnen in hun profiel eenvoudig aangeven of ze zich ook voor een facultair mentornetwerk beschikbaar willen stellen als mentor. 

Aanmelden

Aanmelden als mentor of mentee kan het hele jaar door op www.dwillo.com/leidenalumni.

Voor vragen over het Leiden Alumni mentornetwerk kunt u contact met ons opnemen via info@alumni.leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 24-08-2015