Veelgestelde vragen

Hier vindt u veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met ons zodat wij u vraag kunnen beantwoorden.

Wat is een alumnus?

Onder een alumnus/ alumna verstaat de Universiteit Leiden diegene die aan de Universiteit Leiden heeft gestudeerd, is gepromoveerd of een post-doctorale opleiding heeft gevolgd.


Word ik automatisch alumnus na afstuderen?

Ja daar hoeft u niets voor te doen: uw gegevens worden automatisch opgeslagen in de alumni-database. Vanaf dat moment ontvangt u kostenloos Leidraad, het alumnimagazine van de Universiteit Leiden; kunt u zich opgeven voor de maandelijkse nieuwsbrief voor alumni, wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse Alumni-diesviering en veel meer. U kunt op deze alumniwebsite van de Universiteit Leiden hierover meer informatie vinden. Heeft u nog vragen neemt u dan gerust contact met ons op (zie 'Contact').

Mocht u vragen hebben over uw omzetting van student naar alumnus, bijvoorbeeld omdat u zich niet als alumnus kan registeren bij de UB, kunt u contact opnemen via het contactformulier van de helpdesk.  

Wie ontvangt 'Leidraad', het alumnimagazine van de universiteit?

Alle alumni van de Universiteit Leiden krijgen het alumnimagazine Leidraad kostenloos toegestuurd, ongeacht LUF-donateurschap. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat uw adres bekend is bij ons.

Het Leids Universiteit Fonds beheert de alumni-database voor de universiteit en biedt u op www.leidenalumni.nl o.a. de mogelijkheid uw eigen gegevens in te zien en aan te passen indien nodig. Adreswijzigingen kunt u ook doorgeven via het online wijzigingsformulier.

Leidraad komt drie maal per jaar uit en wordt uitgegeven door Strategische Communicatie & Marketing/ Development Office, onderdeel van de Universiteit Leiden.

Voor vragen over Leidraad kunt u contact opnemen met: 
Afdeling Development & Alumnirelaties
Drs. Hanneke Wiessing
contact@leidraad.leidenuniv.nl
+ 31 (0) 71 527 3237
       

Hoe kan ik de digitale nieuwsbrief van de universiteit ontvangen?

Elke maand verstuurt de afdeling Development & Alumnirelaties een speciale nieuwsbrief voor alumni, Alumni Nieuws genaamd. Aanmelden hiervoor kan via het aanmeldformulier op deze website.

De digitale nieuwsbrief van de Universiteit Leiden verschijnt elke week, op dinsdagmiddag. Wilt u zich aanmelden, een adreswijziging doorgeven of uitschrijven kan dit via dit formulier.

Hoe kom ik aan een kopie van mijn bul?

Een bul is een waardevol document dat slechts één keer wordt verstrekt door de universiteit. Indien een persoon zijn bul kwijtraakt, kan de universiteit alleen een gewaarmerkte kopie van de betreffende pagina in het examenboek verstrekken als vervanging. Werkgevers kunnen alleen informatie of een kopie uit het examenboek krijgen als de betrokkene daarvoor schriftelijk of per fax toestemming heeft gegeven.

Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Diploma & Cijferlijst.

Hoe kom ik aan een vertaling van mijn bul?

Voor vragen over een vertaling van uw bul kunt u contact opnemen met onderstaande instanties. 

Rechtsgeleerdheid : Onderwijsinformatiecentrum 

Geneeskunde: Directoraat Onderwijs en Opleidingen
 
Andere faculteiten:  Plexus Studenteninformatiecentrum

Kan ik na mijn afstuderen gebruik blijven maken van de Universitaire Bibliotheken Leiden?

Iedereen die is afgestudeerd (Bachelor of Master) en/of gepromoveerd aan de Universiteit Leiden kan gebruik blijven maken van de  diensten van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).  
Alle informatie vindt u op de website van de UBL. 


Kan ik na mijn afstuderen gebruik blijven maken van de U-mail?

Elke student die na 31 augustus 2006 is afgestudeerd behoudt de toegang tot het ULCN-account. Dat houdt in dat het uMailaccount blijft bestaan. 60 dagen na afstuderen wordt het student-account automatisch omgezet in een alumnus-account. Op basis van het ULCN-account kan ook een nieuwe bibliotheekpas (LU-card) aangevraagd worden als deze kwijt/kapot is.  

Om de veiligheid van uw account te waarborgen zal wordt er regelmatig verzocht uw password te veranderen. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Plexus. Meer informatie over ULCN-accounts vindt u hier.  

Ik zoek informatie over een oud-student(e) van de Universiteit Leiden

Bent u een Leidse vriend/studiegenoot uit het oog verloren? Wij willen u graag helpen met de zoektocht: stuurt u een e-mail naar info@alumni.leidenuniv.nl met daarin alle gegevens die u heeft van dat persoon: namen, studierichting, jaren, studentenvereniging etc. 

U kunt zich ook aansluiten bij de Alumnigroep van Universiteit Leiden op LinkedIn. Deze groep (met meer dan 17.000 alumni) is door de Universiteit Leiden opgezet om alumni van de Leidse Universiteit makkelijk met elkaar in contact te brengen en van die contacten gebruik te maken voor zakelijke en privé doeleinden.

Mijn titel is mr en/of drs. Hoe vertaalt zich dat in het Engels?

Doordat zowel binnen het HBO als in het WO een bachelordiploma behaald kan worden bestaat er onduidelijkheid met betrekking tot de titulatuur van afgestudeerden. Voor beide niveaus is de titel bachelor van toepassing. Binnen het WO wordt aan deze titel ‘of Arts’ of ‘of Science’ toegevoegd, afhankelijk van de gevolgde opleiding. Deze toevoeging geldt ook voor de master, met als uitzondering dat ‘drs’, ‘mr’ en ‘ir’ ook gevoerd mogen blijven worden. Bij de bachelor- of masteropleidingen aan het HBO wordt het vakgebied of beroepenveld toegevoegd aan de termen ‘bachelor’ en ‘master’. De toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ blijven behouden aan het wetenschappelijk onderwijs.

Hieronder vindt u de nieuwe titulatuur:

Archeologie drs wordt Master of Arts (MA)
Geesteswetenschappen drs wordt Master of Arts (MA)
LUMC drs wordt Master of Science (MSc)
Rechtsgeleerdheid mr wordt Master of Laws (LL.M)
Wiskunde & Natuurwetenschappen drs wordt Master of Science (MSc)
FSW: Bestuurskunde drs wordt Master of Science (MSc)
Culturele Antropologie drs wordt Master of Arts (MA)
Pedagogische Wetenschappen drs wordt Master of Science (MSc)
Politicologie drs wordt Master of Arts (MA) voor studenten die voor 1 september 2010 zijn afgestudeerd, vanaf 1 september 2010 wordt het MSc
Psychologie drs wordt Master of Science (MSc)
Public Administration drs wordt master of Science (MSc)
                                
Omdat het onderscheid tussen HBO en universiteit in het buitenland vaak niet wordt gemaakt, wordt het steeds belangrijker aan te geven wáár je je bachelor- of masteropleiding hebt genoten. De Leidse universiteit bezit een uitstekende naam en reputatie in binnen- en buitenland. Je kunt je dan ook met gepaste trots 'Bachelor of Leiden' of 'Master of Leiden' noemen en dit toevoegen aan de titel achter je naam zoals ook in Angelsaksische landen gebruikelijk is: dus bijv. BA (Leiden University).

Ik wil geen Leidraad en/of nieuwsbrief meer ontvangen. Hoe meld ik me af?

Als u geen Leidraad en/of digitale nieuwbrief meer wenst te ontvangen kunt u dit ons via onderstaande wegen laten weten. Vergeet wanneer het Leidraad betreft niet uw uw naam en adres te vermelden.    

Leidraad  
e-mail: wijziging@alumni.leidenuniv.nl  post: Universiteit Leiden, afdeling Development & Alumnirelaties, t.a.v. drs. H.J. Wiessing, Postbus 9500,
2300 RA Leiden 
telefonisch: 071-5273237

Digitale nieuwsbrief
Afmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief van de universiteit of voor Alumni Nieuws kan via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Hoe kan ik de afdeling Development & Alumnirelaties bereiken?

De afdeling Development & Alumnirelaties van de Universiteit Leiden is te bereiken:

Email:
info@alumni.leidenuniv.nl
Telefoon:
071-5274050
Postadres:
Postbus 9500
2300 RA Leiden
Bezoekadres:
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden

Wilt u een specifieke medewerker van de afdeling spreken, dan vindt u de contactgegevens op de contactpagina.
   

Laatst Gewijzigd: 25-02-2016