Fondsen van de Universiteit Leiden

Er bestaan verschillende fondsen ter ondersteuning van het werk van de Universiteit Leiden. Deze fondsen hebben de ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Een overzicht en beschrijving van deze fondsen vindt u hier.

  


Praesidium Libertatis

Stichting Praesidium Libertatis werft fondsen bij (vermogens)fondsen, bedrijven en individuele donoren. Met deze middelen ondersteunt Praesidium Libertatis programma’s, onderzoek en onderwijs van de Universiteit Leiden. Ook projecten op bijvoorbeeld het gebied van universitair erfgoed worden hiermee gerealiseerd. Daarnaast worden donoracties opgezet, bijvoorbeeld in de vorm van crowdfunding (via www.steunleiden.nl).

Wanneer u de Universiteit Leiden een warm hart toedraagt, dan kunt u ons ondersteunen via deze stichting. Met uw hulp kan de universiteit haar missie nog beter vervullen.

Meer informatie en contact:
Universiteit Leiden - Afdeling Development & Alumnirelaties
Lilian Visscher, tel: 071-527 6334, e-mail: Praesidium.Libertatis@leidenuniv.nl

Beleidsplan 2014-18 Praesidium Libertatus
Jaarverslag 2015 Praesidium Libertatus


Leids Universiteits Fonds

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) werft sinds 1890 gelden onder Leidse alumni en verstrekt daarmee bijvoorbeeld subsidies voor projecten van faculteiten en wetenschappers, en financiert bijzondere leerstoelen aan de Universiteit Leiden.

Daarnaast organiseert het LUF verschillende activiteiten voor alumni in binnen- en buitenland, zoals de jaarlijkse Cleveringabijeenkomsten en bijeenkomsten voor Sleuteldragers.

Meer informatie en contact:
Leids Universiteits Fonds
Website: www.luf.nl, tel: 071-513 0503, e-mail: info@luf.leidenuniv.nl


Bontius Stichting

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) geniet wereldwijd een uitstekende reputatie op het gebied van fundamenteel onderzoek en hoogwaardige patiëntenzorg.

De Bontius Stichting werft middelen ter ondersteuning van de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten van het LUMC. Via de Bontius Stichting, vernoemd naar de eerste hoogleraar geneeskunde Gerardus Bontius (1536-1590), kunt u het LUMC steunen en bijdragen aan specifieke onderzoeksprojecten.

Meer informatie en contact:
Bontius Stichting
Website: www.bontiusstichting.nl, tel: 071-526 4489, e-mail: bontiusstichting@lumc.nl


Historische Commissie voor de Leidse Universiteit

De Historische Commissie heeft ten doel de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de Universiteit Leiden te bevorderen.

Meer informatie en contact:
Mw. drs. C. van Maris
Website en e-mail: c.vanmaris@bb.leidenuniv.nl


Laatst Gewijzigd: 24-10-2016