Diploma & Cijferlijst

Op verzoek van (toekomstige) werkgevers kan het soms nodig zijn om een gewaarmerkt kopie van je bul en/of cijferlijst te kunnen overleggen. De universiteit kan gewaarmerkte kopieën verstrekken. Ook voor het laten vertalen van een bul kun je voor advies bij de universiteit terecht. 

Bul kwijt

Een bul of diploma is een waardevol document dat slechts één keer wordt verstrekt door de universiteit. Indien een persoon zijn bul kwijtraakt, kan de universiteit alleen een gewaarmerkte kopie van de betreffende pagina in het examenboek verstrekken als vervanging.

Iemand die zijn doctoraal- of kandidaatsbul kwijt is kan alleen een verklaring ontvangen van de pedel, met uitzondering van de faculteiten Rechten en Geneeskunde. Alumni van laatstgenoemde faculteiten dienen hiervoor contact op te nemen met de betreffende faculteit. 

Voor verklaringen van promoties/PHD's van alle faculteiten kan men terecht bij het bureau van de Pedel.

Voor bachelor- en masterdiploma’s, en cijferlijsten moet men bij de onderwijsadministratie van de opleiding zelf zijn.Contactgegevens Bureau van de Pedel Contactgegevens Faculteiten


Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
tel: 071- 527 7211
e-mail: pedel@bb.leidenuniv.nl

Archeologie 

Governance and Global Affairs

Geneeskunde/LUMC

Sociale Wetenschappen

Rechtsgeleerdheid

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Geesteswetenschappen (voormalige faculteiten Letteren, Godgeleerdheid, Kunsten en Wijsbegeerte)  


Werkgevers kunnen alleen informatie of een kopie uit het examenboek krijgen als de betrokkene daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.


Gewaarmerkte kopie

Een gewaarmerkte kopie van een bul en/of cijferlijst welke aan Universiteit Leiden behaald is, kun je verkrijgen bij het Frontoffice Studentenzaken in Plexus. Let op: de originele documenten dien je dan mee te nemen. Diploma’s en cijferlijsten van andere instellingen kunnen er niet gewaarmerkt worden.

Werkgevers kunnen alleen informatie of een kopie uit het examenboek krijgen als de betrokkene daarvoor schriftelijk of per fax toestemming heeft gegeven.

Contactgegevens

Plexus Informatiecentrum
Kaiserstraat 25
2311 GN Leiden
Telefoon 071 - 527 8011
of via Contactformulier Front - Office

Vertalingen

Voor vragen over een vertaling van uw bul kunt u contact opnemen met onderstaande instanties.

Rechtsgeleerdheid: Onderwijsinformatiecentrum

Geneeskunde: Directoraat Onderwijs en Opleidingen

Andere faculteiten: Bureau van de pedel

Laatst Gewijzigd: 07-04-2016