Vervolgopleidingen

De Universiteit Leiden biedt, naast de reguliere (bachelor- en master)opleidingen, op academisch niveau onderwijs en lezingen aan voor diverse doelgroepen. Wil je na je bachelor- of masteropleiding of naast je werk een opleiding of cursus volgen, dan is er een breed scala aan mogelijkheden.

Masteropleidingen

Aansluitend aan de bachelor, biedt Universiteit Leiden een groot aanbod aan masteropleidingen aan. Een volledig overzicht van alle masteropleidingen is te vinden op de masterwebsite. Hier is ook meer informatie te vinden over deeltijd- en avondonderwijs.


PhD programma's

Promoveren behoort logischerwijs ook tot de mogelijkheden bij Universiteit Leiden. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de website over PhD-programma’s.

Postacademisch Onderwijs

De Universiteit biedt verschillende postacademische opleidingen aan waarmee je je tijdens je professionele carrière nog verder kunt ontwikkelen.

Er zijn postacademische opleidingen op het gebied van Gezondheidszorg en Biomedische Wetenschappen, Pedagogiek/Orthopedagogiek, Psychologie, Juridisch Post Academisch Onderwijs en Politiek, bestuur en recht.

Bezoek de website over postacademisch onderwijs voor meer informatie.    

Contractonderwijs

Wanneer je graag bepaalde vakken van een bepaalde studierichting wilt volgen, maar niet het gehele programma wil doorlopen kan dat bij verschillende opleidingen door middel van contractonderwijs. Er kan dan ook tentamen worden gedaan.

De kosten van contractonderwijs zijn verschillend per opleiding en afhankelijk van het aantal vakken dat gevolgd wordt. Toegangseis is minimaal een vwo-diploma of vergelijkbaar diploma.

Studeren à la carte/Aanschuifonderwijs

Wil je graag vakken volgen, maar hierin geen tentamen doen? Dan kan dat via Studeren à la carte of aanschuifonderwijs. Je betaald voor een heel collegejaar (september - augustus) en kunt dan vakken naar keuze volgen. Op een aantal uitzonderingen na, zijn er geen specifieke toegangseisen.

Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO)

Speciaal voor vijftigplussers organiseert Universiteit Leiden een breed aanbod aan cursussen op universitair niveau. Colleges vinden overdag plaats en worden gegeven door specialisten. Voor de cursussen is geen specifieke vooropleiding vereist.

Meer informatie is te vinden op de website van HOVO.

Taal- en Cultuurcursussen

Het Academisch Talencentrum (ATC), onderdeel van de faculteit der Geesteswetenschappen biedt taalcursussen aan op verschillende niveaus. Daarnaast biedt het ATC ook Acculturatiecursussen, trainingen Intercultureel Management en trainingen op maat.

Bezoek voor meer informatie over het aanbod de website van het ATC.

Studium Generale

Studium Generale is hét platform van de Universiteit Leiden waar wetenschap zich presenteert voor een breed publiek. Naast veel talent van buitenaf zet Studium Generale docenten en onderzoekers van de Universiteit Leiden in het licht.

Lezingen zijn doorgaans gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Meer informatie en het programmaoverzicht is te vinden op de website van Studium Generale.

Laatst Gewijzigd: 19-08-2014